Reference

Stavbe kulturnega pomena

 • adaptacija dolenjskega muzeja Jakčev dom, Križe
 • Brunskoletova hiša v Semiču
 • Roposova hiša
 • adaptacija mestne hiše Rotovž


Industrija

 • Krka farma Zagreb
 • Krka Split
 • Krka Skopje
 • Krka Moskva
 • Krka St. Petersburg
 • Krka Novosibirsk
 • Adaptacija in izgradnja tiskarne Novo mesto
 • adaptacija in izgradnja delavnic Jaklič, Šiško, Elfis


Javni zavodi

 • adaptacija, dozidava, nadzidava ekonomske šole Novo mesto
 • šola žužemberk
 • adaptacija sanitarij bazena OŠ Grm


Adaptacija bolnic

 • Brežice
 • Kostanjevica
 • bolnica Novo mesto
 • Mikro laboratorij, Zavod za zdravstveno varstvo NM


Poslovni prostori

 • preureditev in adaptacija poslovnih prostorov v upravni stavbi Krka Novo mesto
 • preureditev hotela Krka Vrsar
 • ureditev počitniških enot Krka Nerezine
 • preureditev hotela Krka NM
 • preureditev bungalovov Strunjan Svoboda


Preureditev gostinskih lokalov

 • picerija Bobič
 • picerija Rondo
 • kegljišče


KONTAKTNI PODATKI

PAM Gradbeno obrtniški
inženiring Novo mesto d.o.o.

Mušičeva ulica 15
8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 71 220
Fax: 07 33 71 221
GSM: 041 612 368
e-mail: pam@pamnm.si